Synergenta werkt voor organisaties en overheidsinstellingen die zich bezighouden met het sociaal domein. Synergenta levert denkkracht, doe-kracht en schrijfkracht. Het gaat erom inspiratie, beweging en samenwerking te bewerkstelligen. In deze tijd voldoet het niet meer om alleen lineair te werk te gaan: naast structuur is energie, aandacht en flexibiliteit van belang. Als projectleider, adviseur of veranderaar geef ik richting aan en luister daarbij goed naar de inbreng van iedereen die betrokken is.

Opdracht
7 mei 2015

Verkenning klachtenloket voor sekswerkers

In het kader van de behandeling van het ‘Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ (Wrp) is aan Synergenta gevraagd een verkenning onder stakeholders uit te voeren naar nut, noodzaak en opzet van een landelijk klachtenloket voor sekswerkers. Synergenta heeft halfgestructureerde interviews gehouden met 29 betrokkenen, waaronder (belangenbehartigers van) sekswerkers, beleidsmakers en professionals. Het rapport is begin mei […]

> Lees verder

Opdracht
17 april 2015

Steunpunten huiselijk geweld/Veilig Thuis

Van 2012 tot juli 2015 ben ik projectleider van een project rond de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s). Deze zijn per 1 januari 2015 opgegaan in Veilig Thuis. Bij dit dynamische project zijn veel samenwerkingspartners betrokken: branche-organisaties, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, kennisinstituten en de landelijke overheid. Ik lever input aan het ministerie van VWS en de VNG over het […]

> Lees verder

Blog
23 maart 2015

Monitoring van outcome gaat niet over cijfers

We willen graag weten of wat we in het sociaal domein doen, ook effect heeft gehad. Monitoren van de outcome, noemen we dat. De grote valkuil is dan om cijfers te verzamelen en die te gebruiken om organisaties ter verantwoording te roepen. Een soort accountancy van het sociaal domein krijg je dan. Zo’n aanpak is […]

> Lees verder